more_hotel_bild040

Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och följer tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson (General Data Protection Regulation). The More Hotel (556794-2098) samlar in och ansvarar för Personuppgifter som du lämnat oss vid förfrågnings- eller bokningsdialog samt gästutvärderingar. Med "Personuppgifter" avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person.

more_hotel_bild041

Hur vi använder dina Personuppgifter

Vi använder dina Personuppgifter till att administrera och bearbeta bokningar samt till att anpassa och utveckla våra tjänster så att de fungerar bättre för dig före, under och efter din vistelse. När du lämnar Personuppgifter till oss så kommer vi att hantera dem i enlighet med rådande regler. Vi använder Personuppgifter för att:

 • Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla de tjänster du köper av oss
 • Bearbeta bokningar och beställningar
 • Informera dig via t.ex. SMS, mobila applikationer eller e-post om din bokningsstatus eller annan relevant information i anslutning till din bokning, före, under och efter din vistelse hos oss
 • Individualisera vår kommunikation så att du får relevanta erbjudanden
 • Analys av statistik och användarbeteenden
 • Marknadsföra tjänster och produkter

Du kan när som helst begära att vi slutar använda dina Personuppgifter i  marknadsföringssyfte. Om du förser oss med andras personuppgifter, exempelvis i samband med en gruppbokning tar vi det som ett godkännande till att hantera personuppgifterna i enlighet med vår Personuppgifts- och Integritetspolicy.

Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för att våra tjänster och service ska fungera på bästa sätt. Dessa uppgifter är nödvändiga för att uppfylla avtalet med dig. Här är en förteckning på den information som vi samlar in:

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Språk & nationalitet
 • Information om ditt resesällskap
 • Bokningspreferenser och särskilda önskemål
 • Betalningar och eventuell annan information som du lämnar till oss i samband med en hotellvistelse.

Om du vill ta del av dina Personuppgifter eller få dem raderade ber vi dig kontakta oss skriftligen. Vi kommer att be dig om en identifikation för att säkerställa att vi ger informationen till rätt person.

Rekrytering

Om du skickar in en arbetsansökan (spontanansökan eller för en specifik position) via vår hemsida eller våra andra kommunikationskanaler, behandlar vi dina Personuppgifter i syfte att utvärdera din ansökan och rekrytera personal till vår verksamhet. Detta omfattar även, om tillämpligt, referens- och bakgrundskontroller inom ramen för vår rekryteringsprocess.

Vi ber dig att inte sända oss några känsliga Personuppgifter (t.ex. information om hälsa). Om du erbjuds och accepterar anställning kommer en del av de Personuppgifter som vi samlat in om dig under rekryteringsprocessen bli en del av ditt anställningskontrakt.

Leverantörer

Vi kan, för att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina Personuppgifter, ta hjälp av andra bolag att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. Med anledning av detta delar vi dina Personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till The More Hotel , såsom företag som hanterar drift, lagring, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar. Vidare kan vi även lämna ut dina Personuppgifter till betaltjänstleverantörer som levererar betaltjänster till oss, i syfte att kunna ta betalt från dig.

Om hela eller delar av The More Hotel verksamhet överlåts eller integreras med annan verksamhet kan personuppgifter lämnas ut till en eventuell köpare och dennes rådgivare. Även vid utredning av brott kan vi behöva dela uppgifter med polisiära myndigheter i enlighet med svensk lagstiftning.

Våra leverantörer behandlar endast dina Personuppgifter i enlighet med våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina Personuppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina Personuppgifter från obehörig åtkomst eller andra intrång.

Dina personuppgifter skyddas

The More Hotel  har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen för att på så sätt upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina Personuppgifter. Hör av dig till oss om du har frågor om hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter eller om du har synpunkter på Personuppgifts- och integritetspolicyn:

The More Hotel AB
Norra Skolgatan 24
214 22 Malmö
malmo@themorehotel.com